Welkom op de site van 't gezelligste hûûske!

...................................................................................

Welkom

Midden in de woonwijk Klingerberg te Blerick, op de Heggeroosstraat 53 ligt het gezelligste hûûske van Blerick: Kinderdagverblijf 't Hummelhûûske. Ouders en kinderen die een kijkje komen nemen, voelen zich onmiddellijk opgenomen in de knusse, warme, huiselijke sfeer, die het huis en het team van pedagogisch medewerkers uitstralen.

Op 1 Februari 2000 kozen deze pedagogisch medewerkers ervoor een grote organisatie voor kinderopvang te verlaten en hun eigen, kleinschalig kinderdagverblijf te starten. Wij streven dan ook naar pedagogische aandacht voor uw
kind(eren). Wij werken met een sterk en kwalitatief aanbod. Wij bieden een gezellige, knusse, veilige en leerrijke omgeving. Vaste pedagogisch medewerkers en groepen geven uw kind een vertrouwd en veilig gevoel, dát vinden wij belangrijk. Het kinderdagverblijf bestaat uit één groep waar dagelijks 12 kinderen kunnen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er is alle tijd en aandacht voor de kinderen, omdat er gedurende de hele dag afhankelijk van de kind-ratio 2 of 3 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn, vaak nog bijgestaan door 1 stagiaire.

Welkom