• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

Het kan zijn dat wanneer een kind het kinderdagverblijf gaat bezoeken het wat vaker ziek wordt. Het komt immers met veel andere kindjes in contact, waardoor een ziekte sneller kan worden overgebracht. Zieke kinderen kunnen niet deelnemen aan de dagopvang. Een ziek kind vraagt immers om extra aandacht en deze verdient het kind ook. In combinatie met de zorg voor de andere kinderen in de groep is het verzorgen van een ziek kind een extra belasting voor de pedagogisch medewerkers en daarom niet mogelijk.

Wij hanteren voor ons ziektebeleid de regels die vastgesteld zijn door de GGD. Daarnaast is het voor ons van belang op de hoogte te zijn van de vaccinaties van uw kind.

Bij de volgende genoemde besmettelijke ziekten mag uw kind niet het kinderdagverblijf bezoeken:

  • waterdunne diarree
  • hepatitis A: kinderen met hepatitis A kunnen tot een week na het begin van het geel worden niet naar het kinderdagverblijf komen; 
  • krentenbaard: kinderen met krentenbaard kunnen alleen worden toegelaten als de zweertjes zijn ingedroogd;
  • koortslip
  • rode hond: kinderen mogen tot vijf dagen na het begin van de klachten niet naar het kinderdagverblijf komen (Dit i.v.m. het besmettingsgevaar van vrouwen die zwanger zijn en geen antistoffen tegen rode hond hebben);
  • koorts: kinderen met (hoge) koorts; 
  • hoofdluis: indien dit nog niet is behandeld; 
  • waterpokken: als de meeste blaasjes nog niet zijn ingedroogd. 

Algemene stelregel van 't Hummelhûûske: indien een pedagogisch medewerker constateert dat uw kind om wat voor reden dan ook een zieke indruk maakt, dan neemt zij contact met u op en wordt u verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Zorg daarom ook altijd dat u een telefoonnummer achter laat waar u te bereiken bent, of een ander 'noodnummer'.

In geval van calamiteiten is ons kinderdagverblijf aangesloten bij huisartsenpraktijk "Medisch Centrum Alberick" Alberickstraat 193, 5922 BR, Venlo-Blerick. Telefoon: 077-3828182.
Uiteraard wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld en indien mogelijk kunt u zelf met het kind naar uw eigen huisarts gaan.

Het gebruik van medicijnen

Als een kind tijdens de opvang medicijnen nodig heeft (tijdelijk of dagelijks), dan dienen ouders hiervoor een 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' volledig in te vullen en te onderteken.

De eindverantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft bij de ouders. Pedagogisch medewerkers mogen geen medische en/of verpleegkundige handelingen verrichten.