• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

GGD-inspectierapporten

De GGD inspecteert of onze locatie aan de kwaliteitsnormen voldoet en maakt hiervan een jaarlijks rapport op. Ook dit jaar hebben wij weer een heel mooi rapport mogen ontvangen. Hierop zijn wij natuurlijk trots!
Wilt u het meest recente inspectierapport van onze locatie inzien? Open dan onderstaande link. Het rapport ligt ook voor alle ouders ter inzage in de groep.

Inspectierapport GGD 2016

Inspectierapport GGD 2017

Inspectierapport GGD 2018

Inspectierapport GGD 2019

Inspectierapport GGD 2020

Inspectierapport GGD 2022

Inspectierapport GGD 2023

Verklaring privacywet

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Kinderdagverblijf ’t Hummelhûûske heeft een privacy policy en heeft instructies opgesteld rondom het vertrouwelijk omgaan van persoonsgegevens.
Hoe wij dit hebben geregeld binnen ons kinderdagverblijf kunt u lezen in de onderstaande link.

Lees ons privacybeleid