• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen en ouders zich zo snel mogelijk thuis voelen bij ons in het kinderdagverblijf. Door een veilige, vertrouwde basis aan te bieden, vaste pedagogisch medewerkers op de groep, een vast dagprogramma, voelen kinderen en ouders zich snel op hun gemak in kinderdagverblijf 't Hummelhûûske. Ieder kind krijgt een mentor (vaste pedagogisch medewerker) toegewezen. De mentor zal het kind onder haar hoede nemen, gedurende de hele periode van opvang. Deze pedagogisch medewerker zal ook in belangrijke mate het contact met de ouders verzorgen.

Groepsopvang houdt in: sociale contacten, omgang met groepsgenootjes, kinderen de mogelijkheid bieden om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

In een stimulerende speel- en leefomgeving worden, bovenop het vaste programma, uitdagende activiteiten rondom diverse thema's aangeboden. Seizoenen en de belangrijkste feesten in een jaar, lopen als een rode draad door de thema's heen. Daarnaast worden er ook familieactiviteiten georganiseerd. Een gezellige activiteit waarbij de ouders en broertjes en zusjes ook van harte welkom zijn. Zoals bijvoorbeeld; speeltuinbezoek, picknick, carnavalsbal. 

Gewenning van de baby

Een goede afstemming met het thuisritme is voor het kind van groot belang. Daarnaast is lichamelijk contact voor de baby, thuis en op het kinderdagverblijf, zeer belangrijk. De pedagogisch medewerkers verzorgen de allerkleinsten en stimuleren de kinderen in hun ontdekkingsreis.

Wij bieden het kind rust en regelmaat en een goede continuïteit in de verzorging.

Gewenning peuters/kleuters

Door middel van een zogenaamde 'wen'-ochtend/middag, bouwen wij de opvang langzaam op. De eerste dagen wordt er extra aandacht geschonken aan het kind. In deze periode geven we het kind de tijd en ruimte om op zijn/haar eigen manier kennis te maken met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. 

Ruimte, regels en gewoonten, zullen door het kind worden opgenomen. Zo vindt het kind zijn/haar eigen plekje in de groep.

Gewenning ouders

Zodra er sprake is van plaatsing van het kind, worden de ouders uitgenodigd door de pedagogisch medewerker (mentor) voor een intake-gesprek. Hierin wordt uitgebreid over het ritme en eventuele bijzonderheden van het kind gesproken. Met al deze gegevens wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan.

Na drie maanden volgt een evaluatiegesprek over de ‘wen’-periode. Vervolgens vinden er ontwikkelingsgesprekken plaats: met 2 jaar, 3 jaar en een eindgesprek met 3 jaar en 11 maanden. 

Wij vinden het erg belangrijk dat er alle tijd en ruimte is voor oudercontacten tijdens de dagelijkse breng- en ophaalmomenten