• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

Aanmelden

Hoe meldt u uw hummel aan?

Al tijdens de zwangerschap kunt u uw kind aanmelden bij het Hummelhûûske. Het registratieformulier vindt u in de onderstaande link. Wanneer wij uw registratie hebben ontvangen zullen wij u op de wachtlijst plaatsen. U ontvangt uiterlijk 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum bericht over eventuele plaatsing. Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Een maand voor de plaatsingsdatum wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en intake.
Plaatsingsbeleid: de plaatsing is afhankelijk van het al dan niet bestaan van een wachtlijst. Rekening houdende met de gewenste dagdelen gaat de plaatsing op volgorde van aanmelding. Broertjes en zusjes hebben (indien mogelijk) voorrang op de bestaande wachtlijst.