• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

Tarief-facturering

Kinderdagverblijf ’t Hummelhuuske hanteert een uurtarief van € 9,80 in 2023. Dit bedrag is inclusief voeding, luiers en verzorgingsmiddelen. Facturatie vindt plaats op basis van de overeengekomen afname van vaste dagdelen.

Een dagdeel bestaat uit 5 uur:

  • ochtend       07.45 uur tot 12.45 uur
  • middag        12.45 uur tot 17.45 uur

De minimale afname bedraagt 2 dagdelen per week.
De facturering van het maandelijks verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van het gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang keer het uurtarief dagopvang.

Het gemiddeld aantal uren per maand af te nemen dagopvang wordt als volgt berekend:
het aantal overeengekomen dagdelen per week wordt vermenigvuldigd met 5 uur; de aldus verkregen uitkomst wordt vermenigvuldigd met 52 weken; de uitkomst hiervan is het totaal aantal af te nemen uren op jaarbasis; deze uitkomst wordt gedeeld door 12 maanden hetgeen dan leidt tot het gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang. (Gemiddeld 21,67 uur per dagdeel).

Deze berekening wordt ook toegepast door de Belastingdienst voor de vaststelling van het maandelijkse bedrag aan Toeslag Kinderopvang.

Toeslag Kinderopvang

Toeslag Kinderopvang is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.
De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk en wordt berekend tot een maximum uurtarief van € 9,12 in 2023.

Voor meer informatie, proefberekening en aanvraag verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst; https://www.belastingdienst.nl/toeslagen
Vraag de toeslag binnen drie maanden na de start van de opvang aan. 
Wacht u langer dan loopt u toeslag mis.